Châm Cứu Miễn Phí Lễ Tạ Ơn 2015


WHO/WHAT:

Cám ơn lòng yêu thương và ủng hộ nhiệt tình của quý vị trong năm qua và cũng nhân dịp chúng tôi kỷ niệm 1 năm ngày thành lập.  Các bác sĩ của Trung Tâm Y Dược Anna Health sẽ chuẩn bị một ngày châm cứu miễn phí cho cộng đồng Tampa và các vùng lận cận vào Thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2015.

WHEN:

Saturday, November, 28th, 2015
10:00 am - 6:00 pm
(Chúng tôi khuyến khích quý vị nên làm hẹn.  Bấm vào đây.)


WHERE:

Anna Health Alternative Medicine
9724 N. Armenia Ave., Suite #400
Tampa, FL 33612

WHY:

Cám ơn lòng yêu thương và ủng hộ nhiệt tình của quý vị trong năm qua và cũng nhân dịp chúng tôi kỷ niệm 1 năm ngày thành lập.

CONTACT:

Để biết thêm chi tiết, xin gọil (813) 464-0967 hoặc bấm vào đây để làm hẹn.